دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

تاریخ های مهم همایش
مهلت ارسال مقالات »
1397/11/29
مهلت ثبت نام متقاضیان »
1397/11/29
برگزاری همایش »
1397/12/02
پوستر همایش
Poster
اخبار سایت

کمیته علمی و اجرایی اولین همایش ملی بومی سازی تحقیقات در توسعه علمی کشور، در تلاش هستند با برگزاری این همایش بتوانند ضمن فراهم سازی فرصتی مغتنم در جهت بهره مندی مستمر و نهادمند از خرد جمعی و کمک به ارتقاء کمی و کیفی تعامل موسسات علمی،آموزشی و پژوهشی و سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی درسطح ملی گام بردارند.

1397/04/02 اطلاعات بیشتر ...