مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

مهندسی نرم افزار

 • مهندسی نرم افزار و روش های صوری
 • معماری نرم افزار
 • تکامل نرم افزار
 • وب معنایی
 • داده های حجیم
 • داده کاوی
 • امنیت اطلاعات و امنیت سیستم های نرم افزاری
 • آزمون و ارزیابی سیستم های نرم افزاری
 • موتورهای جستجو و وب کاوی

هوش مصنوعی

 • یادگیری ماشین
 • بینایی ماشین و پردازش تصویر
 • محاسبات نرم
 • پردازش صوت و سیگنال
 • شناسایی الگو
 • پردازش زبان طبیعی
 • سیستم چند عامله
 • سیستم تصمیم یار

معماری کامپیوتر

 • سیستم های حسابی
 • تحمل پذیری اشکال و آزمون پذیری
 • معماری سیستم های موازی
 • مدلسازی و ارزیابی کارآیی سیستم های کامپیوتری
 • مدارهای مجتمع در مقیاس بسیار بزرگ
 • سیستم های نهفته و بی درنگ
 • فناوری نوظهور
 • شبکه های ارتباطی موبایل و بی سیم

فن آوری اطلاعات و ارتباطات

 • شبکه های کامپیوتری
 • انتقال داده
 • امنیت شبکه
 • محاسبات خوشه ای و ابری
 • پردازش موازی و سیستم های توزیع شده
 • معماری سازمانی فناوری اطلاعات
 • یادگیری الکترونیکی
 • مدیریت فناوری اطلاعات
 • تجارت الکترونیکی
 • ماشینهای مجازی
 • معماری اطلاعات و مدیریت دانش