مهندسی عمران

 مهندسی و مدیریت ساخت:

 • برنامه‌ریزی استراتژیک و عملیاتی
 • مهندسی هم‌زمانی
 • مدیریت استراتژیک پروژه‌ها
 • روش‌های نوین برنامه‌ریزی و زمان‌بندی

مهندسی سازه:

 • پل­ها و سازه­های حمل و نقلی
 • بلایای طبیعی
 • پاسخ سازه­ها، انفجار و بارگذاری ضربه­ای
 • تحلیل و طراحی سازه

مهندسی زلزله:

 • اندرکنش خاک-پی-سازه
 • طراحی عملکردمبنا بر اساس سازه­ها
 • طراحی لرزه­ای و تجزیه و تحلیل سازه­ها
 • نوسازی لرزه­ای و تقویت سازه­ها
 • سیستم­های کنترل فعال و منفعل سازه
 • ارزیابی ریسک ساختمان­های حیاتی، زیرساخت­ها، سیستم­های خدماتی و تاسیسات صنعتی
 • درس­هایی از زلزله­های اخیر
 • لرزه­خیزی منطقه آلپ-هیمالیا
 • پیش­بینی زلزله و احتمال آن
 • سناریوهای زلزله، آسیب­پذیری و مطالعات ارزیابی میزان خسارت

 مدیریت بحران:

 • درس­های آموخته شده از بحران­های گذشته
 • کاهش خطر و توسعه پایدار
 • اجرای دستورالعمل­های ساختمان­سازی
 • استراتژی­های کاهش خطرات و برنامه­ریزی شهری برای بلایای طبیعی و غیر­طبیعی
 • نقش زنان در آمادگی در برابر سوانح
 • واکنش عمومی به خطرات و فرآیندهای مشارکتی مردم
 • وقفه درکسب و کار و زنجیره تامین آسیب­­پذیری
 • نقش سازمان­های غیر­دولتی (NGO) در بلایای
 • چگونگی برخورد با پناهندگان و آوارگان در حوادث
 • بازسازی، تجدید حیات و رشد مجدد

مهندسی ژئوتکنیک:

 • ژئوتکنیک و سازه­های زیر­زمینی
 • شالوده­های عمیق و پی­های ویژه
 • دینامیک خاک و ژئوتکنیک لرزه­ایی و مقاوم­سازی
 • بهسازی خاک
 • گودبرداری و پایدار­سازی
 • شالوده­های خاص

مهندسی راه و حمل و نقل :

 • سيستم­هاي حمل و نقل هوشمند
 • برنامه‌ريزي حمل ‌و‌ نقل و شهرسازی
 • ايمني و مهندسی ترافيك
 • حمل ‌و‌ نقل و توسعه پايدار 
 • حمل و نقل غیر­موتوری
 • طراحی هندسی معابر

  ساختمان های هوشمند:

 • یکپارچه‌سازی سیستم‌های کنترلی مدیریت ساختمان با نگاه هوشمندسازی
 •  پایش و کنترل مصرف انرژی و ارائه راهکارهای بازگشت سرمایه
 • هوشمند­سازی ساختمان­ها و افزایش سطح امنیت، رفاه و آسایش جامعه
 •  بررسی فرصت­های سرمایه­گذاری و دیدگاه تجاری در صنعت ساختمان­های هوشمند
 •  نقش فناوری­های نوین و انرژی­های پاک در سیستم­های مدیریت هوشمند ساختمان
 • لزوم فرهنگ­سازی و گسترش استفاده از سیستم­های مدیریت هوشمند ساختمان

مهندسی محیط زیست:

 • محیط زیست انسانی
 • محیط زیست طبیعی
 • محیط زیست و  مدیریت انرژی
 • تغییر آب و هوا و محیط زیست